Yumi Elf đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 10 năm trước

Giúp mình giải bài toán này với nha!Thanks nhìu lắm.?

Trong giỏ đựng 1 số xoài.Đầu tiên người ta lấy ra 1/2 số xoài và bớt lại 5 quả.Rồi lại lấy ra 1/3 số xoài còn lại và lấy thêm 4 quả.Cuối cùng số xoài còn lại là 12 quả.Hỏi lúc đầu trong giỏ đựng bao nhiêu quả xoài?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 10 năm trước
  Câu trả lời yêu thích

  Gọi x là số xoài trong giỏ.

  Số xoài lấy ra lúc đầu: x/2 - 5

  Số xoài còn lại trong giỏ sau khi lấy lần đầu tiên: x - (x/2 - 5) = x/2 + 5

  Số xoài lấy lần thứ hai: (x/2 + 5)/3 + 4

  Số xoài còn lại sau khi lấy lần thứ hai: x/2 + 5 - (x/2 + 5)/3 - 4

  Theo đề bài: x/2 + 5 - (x/2 + 5)/3 - 4 =12

  --> x = 38

  Vậy, giỏ đựng 38 xoài. :D

 • Ẩn danh
  10 năm trước

  Gọi số xoài ban đầu là a( quả)

  Sau lần lấy đầu tiên số xoài còn lại là 1/2 a + 5

  sau lần ấy thứ 2 số xoài còn lại là 2/3(1/2 a +5 ) -4 = 12

  giải pt này tìm dc a

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.