Bạn có biết: Ông Trời đó, của dân gian Việt Nam cũng là Thiên Chúa của người công giáo.?

Thiên Chúa là Ðấng tạo thành trời đất, loài người và muôn vật; Thiên Chúa là Ðấng điều hành vũ trụ và vận mạng con người cũng như loài vật; Thiên Chúa là Ðấng quan phòng đời sống loài người và thưỏng phạt người lành người dữ. Và đó cũng là quan niệm chung của dân gian Việt Nam về ông Trời. Và người công giáo chúng... hiển thị thêm Thiên Chúa là Ðấng tạo thành trời đất, loài người và muôn vật; Thiên Chúa là Ðấng điều hành vũ trụ và vận mạng con người cũng như loài vật; Thiên Chúa là Ðấng quan phòng đời sống loài người và thưỏng phạt người lành người dữ.
Và đó cũng là quan niệm chung của dân gian Việt Nam về ông Trời. Và người công giáo chúng tôi gọi ông Trời là Thiên Chúa.
Quan niệm chung của dân Việt về ông Trời còn lưu hành những câu ca dao: Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cầy, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp...
Ông Trời đó, của dân gian Việt Nam cũng là Thiên Chúa của người công giáo chúng tôi.

Có điều khác biệt là người công giáo chúng tôi biết nhiều về Thiên Chúa mà chúng tôi tôn thờ, nhờ việc Thiên Chúa mạc khải cho loài người qua các tổ phụ, các ngôn sứ trong Thánh kinh. Còn dân gian VN thì mù tịt về ông Trời của họ, họ thật đáng thương chứ ko đáng trách.
11 câu trả lời 11