Em phải làm sao bây giờ?

Hồi trưa em có trả lời 1 câu hỏi trên hỏi đáp yahoo, một bài toán. Em biết cách giải, nhưng mà... làm nhầmn:(. Lúc đi học em mới nhớ lại và nhận ra điều đó... muốn khóc ghê... thấy có lỗi lắm...
Giờ em phải làm sao bây giờ?
Mong mọi người giúp giùm em, em cám ơn nhiều
Cập nhật: Hết cho sửa rùi sao giờ? :((
12 câu trả lời 12