(công giáo) Mình ko hiểu câu này mong mọi người giải thích!?

Đọc trong Thánh Kinh thì biết rằng, thời Cựu ước, Thiên Chúa dạy loài người qua các ngôn sứ. Dân Chúa cũng phải tuân giữ lề luật do các ngôn sứ truyền dạy lại. Người được cắt bì thì được gọi là dân Chúa, còn người không cắt bì thì gọi là dân ngoại. Đến thời Chúa Giêsu thì có phép rửa. Trong kinh đọc mỗi Chúa nhật... hiển thị thêm Đọc trong Thánh Kinh thì biết rằng, thời Cựu ước, Thiên Chúa dạy loài người qua các ngôn sứ. Dân Chúa cũng phải tuân giữ lề luật do các ngôn sứ truyền dạy lại. Người được cắt bì thì được gọi là dân Chúa, còn người không cắt bì thì gọi là dân ngoại. Đến thời Chúa Giêsu thì có phép rửa. Trong kinh đọc mỗi Chúa nhật thì : “Ai chẳng thông công cùng Hội thánh thì không được rỗi linh hồn”.

“Ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ" Lời khẳng định này đã được các Giáo Phụ nhắc đi nhắc lại và cũng được nhắc đến trong kinh đọc vào ngày Chủ Nhật “ai không thông công cùng Hội thánh thì chẳng được rỗi linh hồn”
theo CG thì Giesu thiết lập hội thánh dựa trên đá tảng Phêro 3 lần chối Chúa vì sợ chết, nhưng hội thánh này lại là thay mặt Chúa ở trần gian. Tự mình rao giảng, tung hô chính mình.

Các cha giải thích rằng những kẻ vô tình không nhận biết Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi.

Giải thích khá hợp lý, nhưng còn những người như tôi vì nghe danh Chúa mà đến, tìm hiểu về Chúa nhưng càng tìm hiểu càng thấy chất chứa những mưu mô của con người trong đó, càng thấy Chúa chỉ như cái bình phong cho họ lợi dụng, giống như Bác Hồ kính yêu của Cộng Sản.
Và tôi cũng thắc mắc Giesu có thực sự dẫn dắt con người lên thiên đàng, hay chính những con người dựng lên Giáo hội này dẫn dắt các chiên đi theo đường lối của họ?
18 câu trả lời 18