Ẩn danh
Ẩn danh đã hỏi trong Văn hóa & Xã hộiTôn giáo & Tâm linh · 9 năm trước

có pháp môn tu gặp Phật của người Tàu (Đài Loan) thật là nguy hại?

Đức Phật từ bỏ khổ hạnh, lánh xa hình thức. Vậy những trường hợp đốt nhang lên đầu cho có chấm, vừa đi vừa lạy một đoạn đường dài xuyên tỉnh thậm chí xuyên quốc gia, ở Đài Loan có hòa thượng khoe những pháp môn lạ như lập tràng phang bảo cái đốt nến không tắt 49 ngày cầu sinh người qua cơn nguy hiểm ngặt nghèo, không bao giờ đặt lưng nằm ngày đêm niệm Phật sẽ chứng được cái gì đâu đâu cũng sẽ gặp Phật...

lạ lùng thay khi Phật tử hỏi hòa thường có gặp Phật chưa thì tuyệt nhiên hòa thường đánh lạc hướng bằng cách đưa ra công án thiền hoặc đôi khi mệt mỏi khi khó trả lời thì đưa ra công án thiền rỗng không, hẳn nhiên đó là những chuyện không ai có thể luận bàn và diễ giải lòng vòng ra để tiếp nhận tuy nhiên chúng ta cũng thấy được sự bắt lực và cũng không hiểu gì từ các hòa thượng, giữa thiền công án và ngại dấu cái dốt thì phật tử nào phân biệt được, thế rồi mặc sức người này bàn, người kia luận rồi dần dà thành một thứ giáo lý ảo ảo huyễn huyễn đưa trí tuệ con người bay bay bổng bổng ở cái trạng thái không thật từ bỏ khổ và cũng không bám vào đâu, họ tự hủy thời gian và đang hồn mê tà kiến cực kỳ nặng nề.

Một mặc họ hành trì hình thức quái gỡ rồi cho là cao siêu họ quay trở lại chê bai phê phán hạnh đầu đà mà chưa bao giờ Phật không thôi khen ngợi, giữa đầu đà hạnh là hình thức tiết dục, lánh xa những hủy nguy hoạn nạn từ tâm thức không phòng hộ đem lại, người giữ được toàn bộ giới sa môn thanh tịnh và quyết tâm tiến thẳng đến cửa ngõ niết bàn. Ở đó giới sa môn hoàn thiện, động đến lòng kính phục và tôn kính của chư thiên và cả quỷ thần.

Vậy thì có chuyện tu gặp Phật hay không,niệm gặp Phật hay không? Câu trả lời là có với những pháp môn hoang tưởng và loạn trí vì phật không hình thức thì cái hiện là tưởng tượng, chỉ có sắc hiện do khởi niệm một cái nỗ lực khơi dậy những dục tướng phát sinh, cố chấp vào một niệm đến nhất tâm khác xa với niệm trong thiền nằm ở đề mục niệm phật trong 40 đề mục

ở niệm Phật là lòng tin trước nhất, lòng tin tuyệt đối nhưng không ảo về trời về tạo hóa... cũng không đắm nhiễm cực đoan như thần thánh tiên....

niệm là tưởng nhớ đến các đặc tính đặc biệt của đấng giác ngộ trong đó bao hàm sự thanh tịnh, giải thoát,niệm vô thường vô ngã, niệm để hiểu rõ ngài là bậc giác ngộ đã vượt qua sanh tử, ngài là nơi quy ngưỡng nương nhờ....vì đâu vì sao và những lý do tiếp tục khởi lên đến hướng con người đến sự tu tập kế tiếp để tâm có thể định và xa lìa đắm nhiễm mà vào định quán tuệ...

Đức Phật có 10 danh hiệu lớn để tưởng nhớ trong tiến trình niệm của bước định qua đó lòng sự phân tích, suy nghĩa quán xét chân lý bởi khi niệm Phật là niệm pháp chân lý từ vị phật, niệm các đặc tính thanh tịnh cũng những cấu nhiệm sẽ phát sinh phân tách rõ để rời bỏ một con đường lạc đi về một nẻo sáng tươi

Cập nhật:

niệm là bước nhỏ của thiền, niệm không rời thiền, cũng có vị bên bắc tông hô hào thiền tịnh song tu nhưng thiền vẫn sai và cái đã khẳng định lần nữa là niệm để tịnh hay định và cách mà người ta làm về niệm phật về tu tịnh độ i sì như cách các tính đồ kito và hồi giáo tu căn bản bằng cách cầu nguyện, hướng đức tin rửa tội tức một hình thức tự lý giải, tự dùng những biện pháp tâm lý chấn an, tự tạo nên những rỗng không che lấp và nương nhờ bằng sự cụ thể hóa một khái niệm trừu tượng dựa trên lòng tham và sự phân biệt một thể trạng lớn lao và tuyệt đối.

vậy cái tuyệt đối vĩ đại của đạo Phật cũng là Phật là niết bàn là cực lạc vậy còn bàn gì nữa, cứ i sì như thế đi, khác chăng là triển khai cái ngã chấp hình tướng đây chúa kia phật rồi ông a la này...

Cập nhật 2:

thế nhưng đạo phật chân chính rất khác là tạm thời chúng ta truy và tìm ra cái chân lý căn bản của khổ và sự mâu thuẫn lại với khổ bằng sự tu tập giải thoát để khi đó tâm chúng ta định lại, ngay thẳng và lòng tinh như sự cảm hứng kỳ diệu hướng sự chú ý về sự giải thoát toàn thiện. Tuy nhiên chỉ là căn bản vì sâu xa và vi diệu từ những đặc tính của đấng giác ngộ và do sự chú tâm dẫn đến sự bám niệm bận niệm nên chỉ dẫn đến quả là định cận hành, định thấp và tương đối chưa đi sâu hơn và định thật sự là định an chỉ.

Tóm lại pháp môn niệm Phật cũng chỉ là thiền và sự chứng đắc chỉ là bước đầu rất thấp để đạt các định sơ đẳng mà căn bản nhất không thể bỏ qua, tuy nhiên nếu các vị không tiến đến tu tập tiếp các tầng cao hơn thì nó cũng đã mở cho vị ấy đến cảnh giới an lạc (mà thấp)

Cập nhật 3:

Kệ ngôn được chép lại như sau: (xin thay cho lời kết0

Người thật sự có trí

thì thường xuyên tưởng niệm

các đức của thế tôn

đấng an lạc vĩ đại

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Câu trả lời yêu thích

    bài giảng rất tuyệt, kệ ngôn cuối bài của Phật thì khỏi cãi nữa

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
  • 9 năm trước

    trung quốc là nơi phá đạo một cách tàn nhẫn nhất mà mình từng thấy. mặc dù dùng nhiều hình thức khuyến khích người ngoài biết Đạo Phật nhưng lại chỉ coi như trò giải trí, du lịch. nhìn cảnh mà đau lòng.

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.