Giai giup bai dao ham lop 11?

giai giup bai dao ham lop 11?
sử dụng phương pháp đạo hàm.Chứng minh: (sinx)^4+(cosx)^4=1-(1/4)(sin2x)^2
1 câu trả lời 1