Cho 16.5 gam hon hop kim loai Al va Fe tac dung vua du voi 300 ml dung dich HCl 4M thu duoc dung dich A va ?

Khi B. A.tinh thanh phan phan tram cua Al va Fe trong hon hop ban dau B.tinh the tich khi B thu duoc o dktc C.cho dung dich A tac dung voi dung dich AgNO3 (vua du) tinh khoi luong dung dich ApNO3 va khoi luong ket tua tao thanh
2 câu trả lời 2