Bản Nhạc Romance Ai biết chỉ dùm mình?

Mình đang tập tành đôi chút về ghuita ( có theo học một lớp ghuita ). Mình thấy trên web khi nghe bài romace thì thấy nó có đoạn dạo. nhưng khi thầy của mình đánh thì không thấy có đoạn này. Mình hỏi thì thầy mình nói Romance thực chất nó không có đoạn jạo đó chỉ là người ta thêm vào thôi. Nhưng mình không tin ai... hiển thị thêm Mình đang tập tành đôi chút về ghuita ( có theo học một lớp ghuita ). Mình thấy trên web khi nghe bài romace thì thấy nó có đoạn dạo. nhưng khi thầy của mình đánh thì không thấy có đoạn này. Mình hỏi thì thầy mình nói Romance thực chất nó không có đoạn jạo đó chỉ là người ta thêm vào thôi. Nhưng mình không tin ai có thể trả lời dùm mình được không, hai nữa đó là
Ai có đoạn jạo của bản romance có thể cho mình copy được không, mình cám ơn các bạn nhiều
2 câu trả lời 2