Mấy thằng nước ngoài ngu vãi chuối?

Nói chung là mình thấy máy thằng đó ngu kinh, mà nó lại cứ nghĩ mình thông minh, toàn già và gà. Mình đọc như đọc truyện cười, lắm lúc tháy bọn nó ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm chứ! Thế này nhé, ví dụ thằng có hình ca sĩ nào đó nói về Phật kinh lắm, sâu đó có một thằng nguy hiểm hơn bày tỏ hiểu biết của mình về... hiển thị thêm Nói chung là mình thấy máy thằng đó ngu kinh, mà nó lại cứ nghĩ mình thông minh, toàn già và gà. Mình đọc như đọc truyện cười, lắm lúc tháy bọn nó ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm chứ!
Thế này nhé, ví dụ thằng có hình ca sĩ nào đó nói về Phật kinh lắm, sâu đó có một thằng nguy hiểm hơn bày tỏ hiểu biết của mình về đạo! sau đó 2 thằng chửi nhau như đúng rồi để chia rẽ tôn giáo!
sau lại có cái kịch bản thứ 2 là chúng nó đi nói xấu Anh hùng dân tộc >>>> mình thấy nó càng ngu hơn, nó không muốn mình hòa nhập với tự hào đất nước mà lại thích một mình một chỗ! rồi còn cái chiêu gọi là tuyên truyền về cái đất nước nào đó chẳng dân Vn nào biết, không biết thì quan tâm làm gì? nói chung là mấy con gà tưởng ở tây là thông minh nhưng mà quên mất là dân Việt mình khôn hơn mấy thằng Tây, không thì sao chỉ nhắc tới 2 từ Việt Nam là mấy cựu lính không thằng nào dám trở lại! Dân Việt Nam không thích đa Đảng để rùi chiến nhau như Thái đâu! thế mà mấy chú gà Tây cứ kêu gọi! thế có đúng là rễ chuối không ?
Cập nhật: không tin thì về mà xem! Ở nhà ai cũng mua vàng, trong khi Mỹ thì đâu phải dân nào cũng mua? Vì ở nhà ai cũng ăn cà với mắm, không ăn nhìu thịt bò điên và gà bị đao! như Mỹ! mà Việt Nam quá đỉnh luôn! Ai cũng biết cắt tiết gà chứ bên nước ngoài toàn phải đi đến lò mổ! Nếu có thể thì mỗi người dân ta đều có thể trở... hiển thị thêm không tin thì về mà xem! Ở nhà ai cũng mua vàng, trong khi Mỹ thì đâu phải dân nào cũng mua? Vì ở nhà ai cũng ăn cà với mắm, không ăn nhìu thịt bò điên và gà bị đao! như Mỹ! mà Việt Nam quá đỉnh luôn! Ai cũng biết cắt tiết gà chứ bên nước ngoài toàn phải đi đến lò mổ! Nếu có thể thì mỗi người dân ta đều có thể trở thành đao phủ cắt tiết đấy! Mà Người Việt Ăn Tiết Canh thế nên đứa nào vào là uống máu ngay! Tất nhiên là gà Việt lai tây thì mất Phẩm chất người Việt rồi!
Cập nhật 2: Một con gà vừa xuất hiện y như mình nói!
12 câu trả lời 12