Hãy lên tiếng vì sự công bằng, danh dự và sự thật cho lịch sử?

Các bạn hãy xem clip sau và cho biết ý kiến nhé http://www.youtube.com/watch?v=m5ttFOONA6A
3 câu trả lời 3