Các bạn hãy xem người nước ngoài nói gì về lịch sử VN ne?

Các bạn xem clip sau rùi cho biết cảm nhận nhé http://www.youtube.com/watch?v=m5ttFOONA6A
2 câu trả lời 2