Các bạn cho MĐ gửi lời chào tạm biệt nhé?

Xin lỗi mọi người, có lẽ với MĐ bây giờ tốt nhất là rời xa mạng ảo một thời gian.. Ngày xưa, khi niềm đam mê được chia sẻ vui đùa trên mạng còn đầy, cho dù gặp bao nhiêu trở ngại, MĐ cũng cùng bạn bè vượt qua. Nhưng cuộc chơi nào cũng vậy..Có mở đầu thì sẽ có kết thúc.. MĐ cảm ơn tất cả mọi người đã an ủi & chia... hiển thị thêm Xin lỗi mọi người, có lẽ với MĐ bây giờ tốt nhất là rời xa mạng ảo một thời gian.. Ngày xưa, khi niềm đam mê được chia sẻ vui đùa trên mạng còn đầy, cho dù gặp bao nhiêu trở ngại, MĐ cũng cùng bạn bè vượt qua. Nhưng cuộc chơi nào cũng vậy..Có mở đầu thì sẽ có kết thúc..
MĐ cảm ơn tất cả mọi người đã an ủi & chia sẻ giúp MĐ một năm qua thoát khỏi những nổi niềm đau của bản thân. Vinh nhục ngoài đời hay trong mạng MĐ đều đã được nếm..
Có thể nói, tuy không giúp gì được cho ai nhưng cũng chưa từng làm ai phải buồn lòng..Cho đi & nhận lại những tình cảm thân thương như thế đã là rất ấm. MĐ không mong mỏi gì hơn thế..
Tạm biệt các bạn ở đây vậy..Khi nào MĐ ổn định xong mọi việc thì sẽ lại vào vui cùng các bạn.
Chúc cả nhà ta vui vẻ & bình an..!!

Nếu có offline thì phone cho MĐ nhé, MĐ sẽ gặp các bạn bằng con người thực ngoài đời.
41 câu trả lời 41