Theo bạn những trường hợp "thê thảm" nào mà người phụ nữ phải đành tạm chung thủy với chồng?

Mời các bạn cùng tham gia góp ý chia sẻ ...
Cập nhật: Chân thành cảm ơn các bạn đã góp ý chia sẻ.
15 câu trả lời 15