Bạn nào đang làm trong các công ty truyền thông có thể chia sẻ với mình một số kinh nghiệm về việc tìm kiếm?

và tiếp cận khách hàng để thuyết phục họ mua các chương trình truyền hình, quay quảng cáo hoặc tổ chức sự kiện. Thank các bạn
2 câu trả lời 2