Cách đắp mặt nạ dưa leo trị mụn ?

Aj đã đắp mặt nạ dưa leo cho hỏi chút.cách đắp mặt nạ và nên đắp vào lúc nào ? Trong tg bao lâu ? Liệu đắp vào buổi tối đi ngủ có nên ko ?
4 câu trả lời 4