Bạn thấy câu nói này thế nào?

Sống là đấu tranh, chết là giành giật!!
--Nakao Dyanmi--

Chúc mọi người ngày hạnh phúc !!^^!!
3 câu trả lời 3