Hỏi về phần mềm Total Video Converter?

tôi có file video muốn đổi đuôi từ định dạng này sang định dạng khác thông qua phần mềm Total Video Converter nhưng khi thực hiện thì các file video mà mình cho vaođêr đổi đuôi cứ lộn ngược và khi xuất ra định dạng mới thì khi xem cũng bị lộn ngược. vậy bạn nào biết tùy chỉnh trong Total Video Converter đẻ hết... hiển thị thêm tôi có file video muốn đổi đuôi từ định dạng này sang định dạng khác thông qua phần mềm Total Video Converter nhưng khi thực hiện thì các file video mà mình cho vaođêr đổi đuôi cứ lộn ngược và khi xuất ra định dạng mới thì khi xem cũng bị lộn ngược. vậy bạn nào biết tùy chỉnh trong Total Video Converter đẻ hết tình trạng trên mong giúp đỡ .. xin cảm ơn đã đọc bài.
Cập nhật: hình ảnh video bi lộn ngược ban ạ
3 câu trả lời 3