Mọi người thường có câu " Ghét của nào trời trao của đó " . Vậy tôi ghét tiền , vàng ,kim cương...?

...Thì Ông Trời có trao cho mình không...?
14 câu trả lời 14