Có thứ gì vừa có đầy đủ sức sống, nhưng đồng thời cũng có đủ sự chết không?

Cập nhật: @ Bác Bướm: Cái gì bác cũng quy ra tình yêu hết hở?
Cập nhật 2: @Hàn Ku: Bác Bướm ko sai, cũng không dỗi. Bi giờ anh giải thích thế này cho chú rõ. Với người nông dân thì dù là tình yêu, cái áo, manh quần, cái xe, cái nhà... thì họ cũng đều quy ra thóc hết. Với nhà kinh doanh thì kể cả tình yêu, sự sống chết, họ cũng đều quy ra lời lãi hết. Với 1 thầy thuốc, dù chú thân tàn ma... hiển thị thêm @Hàn Ku: Bác Bướm ko sai, cũng không dỗi. Bi giờ anh giải thích thế này cho chú rõ. Với người nông dân thì dù là tình yêu, cái áo, manh quần, cái xe, cái nhà... thì họ cũng đều quy ra thóc hết. Với nhà kinh doanh thì kể cả tình yêu, sự sống chết, họ cũng đều quy ra lời lãi hết. Với 1 thầy thuốc, dù chú thân tàn ma dại hay to cao như voi hoặc béo ị như lợn thì cũng được quy ra bệnh hết. Với 1 thầy bói thì bất cứ hiện tượng gì thì cũng được quy ra ma cả. Với Mỗ thì bất cứ cái gì Mỗ cũng quy ra cái chết và sự sống, vì cái sự ngu ngốc, mù dở của con người nó biến con người thành kẻ nhát gan trước cái gọi là "sinh tử" đó. Còn bác Bướm thì cái khỉ gì cũng được bác ấy quy ra tình yêu hết, vì sao? Chú tự đi mà hỏi bác ấy. Nhưng chú nhớ là hỏi lúc bác ấy khi bác ấy đang là Chu chứ ko phải là Bướm nhé Ku?
Còn chú thì quy ra gì nhể?
Khơ khơ khơ.
Cập nhật 3: @ Cô VY: Cô nói thế, Mỗ chả dám măm mắm cá linh nữa đâu. Tuy rằng đúng nhưng cái đúng của cô, eo ôi, chỗ nào chả có, chỗ nào chả nhiều. Mỗ sợ mắm cá linh òi. Huhu
Cập nhật 4: @Liễu-Ơ: Cái gì caauk cũng quy hết cho giống cái hả? Cậu thật đáng chết ngàn lần.
Cập nhật 5: @ Như Phẩm: Cái khỉ gì chả thế chứ. Sự sống và cái chết nó như xuân, hạ, thu, đông. Bốn mùa luân chuyển mà sinh vạn vật, bốn mùa thay đổi mà có sinh có diệt. Cái lí ấy há chẳng bất biến trong trời đất này sao?
13 câu trả lời 13