Thế giới này càng ngày càng xấu xí, hay tâm hồn của chúng ta càng ngày càng không đẹp ?

17 câu trả lời 17