Anh An Hòa có khỏe không ?

Lời hỏi thăm ạ.
13 câu trả lời 13