Ai học giỏi văn giúp mình câu hỏi này nhé.?

nêu ý kiến về cách kết thúc số phận của nhân vật phan lang và vũ nương trong chuyện người con gái nam xương của nguyễn dữ
4 câu trả lời 4