Hì chào các bạn! truyện cười góp vui buổi tối nha! chúc toàn box 1 buổi tối vui vẻ!?

Vì là dân ngụ cư, Xiển thường bị bọn cường hào trong làng chèn ép. Ðể trả thù, nhân một hôm cả bọn đang họp việc làng, chè chén cãi nhau ỏm tỏi, Xiển tìm một cái nồi vỡ, bỏ vào tít cức người lẫn nước, đem đến chỗ đầu gió vừa đun vừa khuấy. Gió đưa mùi thối bay vào chỗ bọn cường hào đang họp. Chúng không chịu... hiển thị thêm Vì là dân ngụ cư, Xiển thường bị bọn cường hào trong làng chèn
ép. Ðể trả thù, nhân một hôm cả bọn đang họp việc làng, chè chén
cãi nhau ỏm tỏi, Xiển tìm một cái nồi vỡ, bỏ vào tít cức người lẫn
nước, đem đến chỗ đầu gió vừa đun vừa khuấy. Gió đưa mùi thối
bay vào chỗ bọn cường hào đang họp. Chúng không chịu được,
chạy ra quát tháo ầm ĩ. Xiển xin lỗi và phân trần:
- Thưa các ông, nhà tôi có một ổ chó con trở chứng, đòi ăn cức
sốt, cho nên phải đun cho chúng một ít.
Lý trưởng trừng mắt hỏi:
- Ai bảo chú làm thế
Xiển đáp:
- Thưa các ông, người ta thường nói: "Lau nhau như chó đau tranh
cức sốt". Thấy người ta nói như vậy thì tôi cũng làm như vậy thôi.
-------------------------------------

Nhà nọ thấy quan lại tham nhũng, trong lòng rất khinh. Một hôm,
các quan đến nhà chơi, trong số đó có cả mấy bạn đồng song thuở
trước. Ông ta bảo người nhà dọn rượu thết.
Người nhà bưng mâm lên, ông ta đứng dậy thưa:
- Chả mấy khi rồng đến nhà tôm, các ngài có bụng yêu nhà nho
thanh bạch đến chơi, có chén rượu nhạt xin các ngài chiếu cố cho.
Các quan cầm đũa, bấp mấy món. Các quan ăn thấy ngon miệng,
liền khề khà hỏi: đây đĩa gì, kia bát gì...
Nhà nho thong thả nói:
- Ðây là chó, kia cũng là chó, bẩm toàn chó cả.
--------------------------

Một thầy cai sai lính lệ đi trát gấp (1); bảo anh ta lấy ngựa mà
cưỡi. Anh lính lệ giắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, cứ xắn
quần lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa. Người qua đường lấy
làm lạ hỏi:
- Anh điên hay sao mà không cưỡi lên ngựa chạy cho mau?
Anh lính lệ trả lời:
- Khéo cho anh! Bốn cẳng lại nhanh hơn sáu cẳng được à!
---------------------------
Một người đánh cá đem cá vào chợ bán. Có nhà sư trông thấy,
bảo:
- Ngày nào ngươi cũng sát sinh, tội nặng lắm! Ðể nhà chùa làm lễ
sám hối cho, có bằng lòng không?
Người đánh cá hỏi: - Sám hối thì phải thế nào?
Sư bảo: - Bán rẻ cá cho nhà chùa để nhà chùa phóng sinh, thả
xuống ao.
Người đánh cá nói:
- Vâng! Nhưng xin nhà chùa cho mỗi con năm tiền, chứ kém
không được.
Sư nói:
- Nam mô phật! Sao đắt thế! Xưa nay nhà chùa vẫn mua cá rán ở
hàng cơm cũng chỉ có ba tiền một con, nữa là cá chưa rán.
-------------------------------------

Có một anh suốt ngày đêm chỉ nằm một chỗ, có hai bữa cơm cũng
không muốn há miệng ăn. Thế là chết đói. Xuống âm phủ, Diêm
Vương bắt đầu làm kiếp mèo. Anh ta bèn tâu:
- Muôn tâu Ðại Vương, Ðại Vương bắt hóa kiếp mèo, thì xin cho
được một bộ lông đen tuyền, chỉ có cái mũi là lông trắng mà thôi.
Diêm Vương không hiểu ý ra làm sao, hỏi lại:
- Ðể làm gì?
Anh ta tâu:
- Ðể khi con nằm trong xó tối chuột không trông thấy, chỉ thấy cái
đốm trắng, uưởng là cục mỡ, chạy lại gặm, thế là con cứ việc há
mồm ra ăn thịt, không mất công rình bắt nữa
---------------------------------

Anh nọ dốt đặc cán mai, thấy các cụ già mang kính xem sách,
cũng bắt chước ra chợ hỏi mua một đôi. Vào hiệu, bảo chủ đem
kính ra chọn. Anh ta đeo vào, mượn một cuốn sách, giở ra xem.
Xem xong, bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác. Chủ hiệu chìu khách.
Nhưng đôi nào, anh ta cũng không ưng ý, đôi nào cũng chê xấu.
Chủ hiệu lấy làm lạ, khi liếc nhìn thấy anh ta cầm cuốn sách
ngược, ông ta sinh nghi liền hỏi:
- Sao đôi nào anh cũng chê cả?
Anh ta đáp:
- Kính tốt thì tôi đã đọc được chữ rồi!
Chủ hiệu nói:
- Hay là anh không biết chữ?
Anh ta đáp:
-Biết chữ thì tôi đã không cần mua kính!
---------------------
Một văn nhân đang ngồi cặm cụi viết bài. Bà vợ đến bên cạnh,
nói:
- Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không?
Văn nhân lấy làm đắc chí, cho là vợ khen tài văn chương của
mình, ý tứ dồi dào, giấy khổ nhỏ không đủ chép. Nhưng cũng hỏi
lại:
- Mình nói vậy là thế nào?
Bà vợ thong thả nói:
- Ông chẳng tính toán gì cả! Giấy khổ to, bỏ đi còn gói hàng chứ
giấy khổ nhỏ thì làm gì được?
-------------------------------------

Có một người bị một mũi tên bắn cắm vào đùi, mời thầy lang
ngoại khoa đến chữa. Thầy lấy dao cắt bỏ phần mũi tên ở ngoài.
Làm xong đòi tiền.
Người nhà hỏi:
- Còn phần cắm sâu vào thịt, thầy chưa lấy ra kia mà?
Thầy nói:
- Tôi chữa ngoại khoa, còn cái đó thì xin mời thầy nội khoa.
-----------------------------------

Hai thầy lang ngồi nói chuyện với nhau. Thầy nọ hỏi thầy kia:
- Bác đi thăm bệnh, sao bất cứ người bệnh nào, bác cũng hỏi
thường ăn những gì, vậy nghĩa là làm sao?
Thầy kia cười, đáp:
- Có gì đâu! Chẳng qua hỏi xem họ ăn uống có sang không để
định tiền thuốc nhiều hay ít cho dễ.
12 câu trả lời 12