Lợi nhuận công nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp?

Cho em hỏi thế nào là lợi nhuận công nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp?

5* nha ạ!
1 câu trả lời 1