Bon chen đang một bài,có gì bỏ qua cho He0 nhá các anh chị em.......?

Ai chỉ dùm tôi cái sự đời Mấy khi nói thật họ cứ lơ Dùng lời ngon ngọt thi nhau chết Ấy thế mà hay hiểu chân tơ Như tính tôi đây hay nói khoét Cứ một la hai chẳng nhằm nhò Mà khi bảo thật,người cho "toét" Buồn đời thất thiểu,cứ ngu ngơ Ai hiểu đời tôi lắm phong ba Đêm đêm lặng bước rớt lệ... hiển thị thêm Ai chỉ dùm tôi cái sự đời
Mấy khi nói thật họ cứ lơ
Dùng lời ngon ngọt thi nhau chết
Ấy thế mà hay hiểu chân tơ

Như tính tôi đây hay nói khoét
Cứ một la hai chẳng nhằm nhò
Mà khi bảo thật,người cho "toét"
Buồn đời thất thiểu,cứ ngu ngơ

Ai hiểu đời tôi lắm phong ba
Đêm đêm lặng bước rớt lệ ngà
Hận đời dối trá nên căm lặng
Sống chẳng sẻ chia,ta với ta.............
He0 ngoan nhất trong những coan he0....
Ngủ ngoan và thiệt nhiều ác mộng nhá bà coan cô bác anh chị em tỷ muội box thơ và những ngừ ăn thịt heo,hixxxxxxxxxxxx!
Cập nhật: Ai hiểu đời tôi lắm phong ba
Đêm đêm nặng bước rớt lệ ngà
Hận đời dối trá nên căm lặng
Sống chẳng sẻ chia,ta với ta.............
7 câu trả lời 7