Help me. Toán lớp 5-----------------?

Bài 1:Có 10 hộp tiền cổ trong mỗi hộp đựng 10 đồng tiền, trong số 10 hộp đó có 1 hộp đựng toàn tiền giả, 9 hộp còn lại đựng tiền thật làm thế nào để qua 1 lần cân phát hiện ra 1 hộp đựng tiền giả, biết rằng 1 đồng tiền thật nặng 10gram còn 1 đồng tiền giả nặng 9gram. Bài 2:Tuổi người em hiện nay gấp 4 lần tuổi em,... hiển thị thêm Bài 1:Có 10 hộp tiền cổ trong mỗi hộp đựng 10 đồng tiền, trong số 10 hộp đó có 1 hộp đựng toàn tiền giả, 9 hộp còn lại đựng tiền thật làm thế nào để qua 1 lần cân phát hiện ra 1 hộp đựng tiền giả, biết rằng 1 đồng tiền thật nặng 10gram còn 1 đồng tiền giả nặng 9gram.
Bài 2:Tuổi người em hiện nay gấp 4 lần tuổi em, lúc anh = tuổi em hiện nay. Đến khi tuổi em = tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của 2 anh em là 85. Hãy tính tuổi sau này của mỗi người.
Bài 3:Người ta làm 1 vườn hoa hình vuông ở chính giữa 1 cái sân cũng hình vuông. Tổng chu vi của vườn hoa và cái sân là 128m. Diện tích vườn hoa kém hơn diện tích cái sân là 512met vuông. Tìm cạnh vườn hoa và cạnh sân\
Giúp em nha. Thanks tất cả mọi người.
5 câu trả lời 5