Kinh tế VNCH vs Kinh tế CHXHCN VN ?

Theo các bạn thì kinh tế của nước CHXHCN VN năm nào mới sánh bằng kinh tế của VNCH những năm đệ nhị cộng hòa
Cập nhật: Ý mình là so sánh kinh tế hai miền những năm trước và sau 1975 thôi. Chứ ko phải nói chuyện bây giờ và tương lai
7 câu trả lời 7