Đêm nay trời đầy sao anh chị nhỉ?

Không biết .... ngôi sao nào ....là chị Ngày Xưa của chúng mình... ha.... Kin thấy rồi... kia là ngôi sao sáng nhất... chị Ngày Xưa của chúng ta đấy các anh chị ơi... anh chị nào ở Sài Gòn thì nhìn về phía đông nhé.... Chị Ngày Xưa, đêm nay gió lạnh nhỉ... chị có đủ ấm không... Xin gửi tất cả những tấm lòng từ... hiển thị thêm Không biết .... ngôi sao nào ....là chị Ngày Xưa của chúng mình... ha....
Kin thấy rồi... kia là ngôi sao sáng nhất... chị Ngày Xưa của chúng ta đấy các anh chị ơi... anh chị nào ở Sài Gòn thì nhìn về phía đông nhé....

Chị Ngày Xưa, đêm nay gió lạnh nhỉ... chị có đủ ấm không... Xin gửi tất cả những tấm lòng từ miền Thơ ca -- yhđ lên cho chị... chúc chị luôn hạnh phúc...

Đêm nay chắc Kin sẽ thức cùng chị... tâm sự với Kin một chút, chị nhé....
7 câu trả lời 7