Các anh chị ơi giúp em với, mai em phải nộp bài rồi :D?

dạ, em muốn hỏi ý nghĩa của từ "trượng phu" ạ, và từ này dùng để chỉ con người hay sự vật ạ ?
Nếu được cho em xin bài thơ về từ này.....
Sáng mai em nộp bài rùi mà sớm giờ lo đi đọc thơ của mấy bác nên......:D
18 câu trả lời 18