Tại sao người Việt Nam ngu dốt thế?

(Xin chuyển bài hỏi này sang box này cho hợp hơn) Văn học, nghệ thuật, triết học, kiến trúc, thủ công: người Việt Nam không đóng góp gì đáng kể cho văn minh nhân loại. Ngôn ngữ Việt Nam lủng củng, giàu về mô tả tình cảm hơn là sự chính xác và logic. Cách diễn đạt của người Việt thường tối tăm, ngay cả khi diễn... hiển thị thêm (Xin chuyển bài hỏi này sang box này cho hợp hơn)

Văn học, nghệ thuật, triết học, kiến trúc, thủ công: người Việt Nam không đóng góp gì đáng kể cho văn minh nhân loại. Ngôn ngữ Việt Nam lủng củng, giàu về mô tả tình cảm hơn là sự chính xác và logic. Cách diễn đạt của người Việt thường tối tăm, ngay cả khi diễn đạt bằng ngoại ngữ.

Nếu lấy mẫu trong chỉ riêng năm 2011 này, bạn sẽ thấy một lời nói hay đoạn viết của bất kỳ người Việt Nam nào đều dài dòng, ít ý mà nhiều lời, ít thông tin và ít chặt chẽ. Đó là kết quả trong giao tiếp của một cộng đồng ít thông tin, ít chịu khó tìm tòi học hỏi. Một dân tộc vừa lười suy nghĩ vừa kém IQ như dân tộc Việt Nam sẽ không thể tạo ra những đoạn text bất kì có hàm lượng chất xám cao được.

Rất ít kết quả nghiên cứu tại sao người Việt Nam ngu dốt như thế. Richard Lynn (http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality) coi rằng IQ của Việt Nam là 94-96, tức là vẫn khá hơn khoảng 70% nhân loại, ví dụ hơn được Campuchia. Tuy nhiên thống kê về IQ của Richard Lynn không giải thích được tại sao Campuchia còn sáng tạo được Ankor Wat, còn người Việt hầu như không lưu được dấu tích gì.

Sự thiếu vắng kết quả nghiên cứu về trí tuệ người Việt Nam một phần là vì người Việt Nam vừa lười đặt câu hỏi vừa lười tìm câu trả lời, nhưng trên hết, là do sự thủ dâm toàn diện của dân tộc. Search cụm từ "Người Việt Nam ngu dốt" bạn chỉ tìm được < 20 kết quả, còn "Người Việt Nam thông minh" đem lại hàng 200 nghìn kết quả. Thủ dâm và đạt cực khoái rồi, thì người Việt không buồn tìm tòi làm gì nữa.

Sách "Súng, vi trùng và thép" của Jared Diamond (http://www.vinabook.com/sung-vi-trung-va-thep-dinh-menh-cua-xa-hoi-loai-nguoi-m11i20996.html) nêu giả thuyết rằng các xã hội văn minh hay lạc hậu là do địa lý (tài nguyên, khí hậu, vị trí địa lý). Vậy nó có giúp giải thích trí tuệ thấp kém của người Việt Nam hay không ? Người Việt có rất nhiều bờ biển để ăn cá, nhưng không thông minh được bằng Nhật và Hà Lan, người Việt lại từng được cai trị và dạy dỗ bởi hầu hết các dân tộc tiên tiến nhất trong lịch sử thế giới (Trung Hoa, Pháp, Mỹ, Nga, Nhật), tuy nhiên lại hầu như không học được gì. Liệu có phải do tài nguyên Việt Nam quá dồi dào hay không ?

Xin xem thêm bài viết sau, nói về sự dồi dào của tài nguyên Việt Nam, và sự liên quan tới trình độ phát triển của người Việt.

Giáo Sư Đại Học.
Cập nhật: Bổ sung:

Bằng chứng của việc người Việt Nam ngu dốt nằm ngay trong các câu trả lời dưới đây:

1) Không ai phản bác luận điểm nào của người hỏi, chỉ chửi bới người hỏi.
2) Hầu hết đều muốn chứng minh rằng tôi ngu dốt, hoặc tổ tiên tôi ngu dốt, mà không nêu lên dẫn chứng.

15 câu trả lời 15