Gấu Mèo! Bạn hiểu như thế nào về nghĩa của nó?

Đó là một biệt danh mà một bé sn 87 dành tặng cho một đàn chị sn 84, theo các bạn thì nó có ý nghĩa như thế nào? Và Gấu Mèo là như thế nào?

Chúc mọi người luôn vui vẻ !!^^!!
3 câu trả lời 3