Các pro về thương mại trực tuyến cho em hỏi chút?

Các bác cho em nhận xét về trang web thương mại trực tuyến http://www.divivu.com
1 câu trả lời 1