Gấu Mèo Khủng Long! Ai phân tích giúp mình ý nghĩa của nó cái !!^^!!?

Một ngày vui nhé mọi người !!^^!!
Cập nhật: @?: cám ơn em nhé! @ Egal2: nào mình có mún đặt câu hỏi đâu !!^^!! Tại con em nó không chịu gọi mình là senpai cứ toàn đặt ác tên cho mình thay vì điều mình ép nó gọi !!^^!! Nó còn kêu Gâu Mèo Senpai = đại ca gấu mèo >"< Mà mình cũng thấy thú thú khi ra câu hỏi như thế này để xem xem có ai trùng ý với mình hay... hiển thị thêm @?: cám ơn em nhé!

@ Egal2: nào mình có mún đặt câu hỏi đâu !!^^!! Tại con em nó không chịu gọi mình là senpai cứ toàn đặt ác tên cho mình thay vì điều mình ép nó gọi !!^^!! Nó còn kêu Gâu Mèo Senpai = đại ca gấu mèo >"< Mà mình cũng thấy thú thú khi ra câu hỏi như thế này để xem xem có ai trùng ý với mình hay không mà !!^^!! Nhất là câu hỏi trước bạn nói Gấu Mèo là loài ăn thịt !!^^!! Con bé em mình đọc xong nó bảo: "đấy, chị thấy chưa, loài gấu mèo là loài ăn thịt, chị đừng có ăn thịt cả em nhé!" !!^^!! Mà mình có giống loài Gấu Mèo đâu nhỉ !!^^!!
2 câu trả lời 2