Kin hỏi mọi người cái?

Mọi người đọc bài trường ca này nha: http://vanvn.net/news/8/237-truong-ca-gu...

Sao Kin thấy nó... không hay ho gì mấy... Nhưng nếu không hay thì có lẽ không được đăng lên trang web này đâu... Các anh chị nghĩ sao? :D
2 câu trả lời 2