:camau.qlnt.net/c3/hothiky????

sao coi điểm k đc vậy nè, kì cục vậy, cái máy tính bịnh điên rồi
1 câu trả lời