Cho hỏi có bác nào biết @china hoạt động bên phe Dân Chủ không ạ?

Kin có bạn cần tìm... nếu ai biết hoặc quen thì trả lời hộ Kin nhé... cảm ơn mọi người
Cập nhật: Không phải người Trung Quốc, mà là Dân Chủ có nick china thôi...
1 câu trả lời 1