Cách làm thức ăn cho chim chích chòe lửa?

Ai là người nuôi chim chích chòe lửa và làm luôn thức ăn cho chim mà không phải mua cho tôi biết công thức làm với. Xin cám ơn nhiều.
3 câu trả lời 3