"Nói thật nhé", bạn nghĩ sao về câu mở đầu này?

Nói thật nhé, tớ cũng chỉ đăng để muốn hỏi vui mọi người một chút thôi!! Vì tớ thích tất cả những điều từ sự thật!! Nói thật nhé, có ai đã nghĩ một câu nói mà lại nhẹ nhàng và thấy xúc động chưa?? Nói thật nhé, chúng ta nghĩ sao khi được gợi mở với lời mở đầu để sau đó phê phán bạn?? Nói thật nhé, có ai đã... hiển thị thêm Nói thật nhé, tớ cũng chỉ đăng để muốn hỏi vui mọi người một chút thôi!! Vì tớ thích tất cả những điều từ sự thật!!

Nói thật nhé, có ai đã nghĩ một câu nói mà lại nhẹ nhàng và thấy xúc động chưa??

Nói thật nhé, chúng ta nghĩ sao khi được gợi mở với lời mở đầu để sau đó phê phán bạn??

Nói thật nhé, có ai đã cảm thấy thích điều thật mà đến phũ phàng chưa nhỉ??

Hãy thử dành một chút tâm tình để nghĩ: "nói thật nhé" sẽ khiến bạn cảm quan như thế nào được không bạn??

Mong cùng sẻ chia !!^^!!


Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !!^^!!
4 câu trả lời 4