Dịch thế nào cho hay?

"Blood seemed to have left his face"
câu này thì dịch ntn cho hay mà lại thuần việt.
mong các ace giúp đỡ với. :(
E xin cảm ơn trc!
(Mong mọi ng` ko bảo e tự tìm hiểu hay vào google translate)
3 câu trả lời 3