Căn bậc hai và căn bậc hai số học?

các bạn ơi cho mình hỏi xíu: √49 và √(7^2) có băng nhau không? theo mình nghĩ là bằng nhau nhưng ở sách giáo khoa toán lớp 9 ở bài thứ nhất thì nói căn bậc hai của một số là 2 số đối nhau, ví dụ: căn bậc hai của 49 là +7 và -7, nhưng khi sang bài thứ 2 thi người ta lại nói khác: √(A^2)= trị triệt đối của A tức là ... hiển thị thêm các bạn ơi cho mình hỏi xíu: √49 và √(7^2) có băng nhau không? theo mình nghĩ là bằng nhau nhưng ở sách giáo khoa toán lớp 9 ở bài thứ nhất thì nói căn bậc hai của một số là 2 số đối nhau, ví dụ: căn bậc hai của 49 là +7 và -7, nhưng khi sang bài thứ 2 thi người ta lại nói khác: √(A^2)= trị triệt đối của A tức là √(7^2) sẽ chỉ bằng 7 thôi. vậy khi người ta bảo tính √16 thì mình tính căn bậc hai hay là căn bậc hai số học đấy các bạn? giúp mình với
8 câu trả lời 8