Câu đố của vị sú giả?

Hôm nay tôi muốn chia sẻ vói các bạn một câu đố hay,chủ yếu để "giải trí",dành cho các bạn nào quan tâm.Hy vọng các bạn sẽ có một buổi "giải trí" ra trò ! Câu đố nhu sau : Sú giả Hà Lan muốn thủ tài vua quan Đàng Ngoài.Ông ta lấy 18 bộ bài Tây,mỗi bộ 52 lá trộn lẫn vào nhau rồi xếp ngẫu nhiên... hiển thị thêm Hôm nay tôi muốn chia sẻ vói các bạn một câu đố hay,chủ yếu để "giải trí",dành cho các bạn nào quan tâm.Hy vọng các bạn sẽ có một buổi "giải trí" ra trò ! Câu đố nhu sau :
Sú giả Hà Lan muốn thủ tài vua quan Đàng Ngoài.Ông ta lấy 18 bộ bài Tây,mỗi bộ 52 lá trộn lẫn vào nhau rồi xếp ngẫu nhiên vào 312 bì thu (mỗi bì 3 lá bất kỳ) và dán lại.Rồi hỏi:"Theo các ngài phải chọn ra ít nhất bao nhiêu bì thu để chác chán ràng khi mỏ ra sẽ có đủ số lá bài để chia cho 40 nguòi,mỗi nguòi đuọc 3 lá giống nhau ?".
Vua quan xú Đàng Ngoài thòi ấy đã giải quyết câu đố này không mấy khó nhọc.Còn bạn thì sao ?
Cập nhật: Ba la giong nhau tuc la ... 3 la giong nhau.Vi du ca 3 deu la K co.
Cập nhật 2: Neu 2 K co va 1 K tep thi ko duoc !
2 câu trả lời 2