Hello ! Mọi người vào đây mình có chuyện muốn nói........?

Mời mọi người ngồi... ...... ..... ....... Các bạn thân mến ! ..... Xin hãy lắng nghe những lời mình nói nhé... hiển thị thêm Mời mọi người ngồi...
......
.....
.......

Các bạn thân mến !
.....
Xin hãy lắng nghe những lời mình nói nhé !
....
.....
...........
.................
........................
................................
......................................
.........................................

Chà ! căng thẳng wá ............... !!!!!!!!!!!! Mình muốn nói là.....
.....
.
....
..
...
e hèm
..
......
.............

Chúc mọi người ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp nha ! Chỉ vậy thôi àh!
....
.....
Cám ơn mọi người nhiều ! :D
...
.
..
..
K.a.k.i à ! Còn đó không giúp mình ...

Khoan ! Đợi mình mang bata vào đã !

Rồi ....! chạy lẹ ....!!!!!
16 câu trả lời 16