Học thạc sĩ Ngân hàng?

Mình học chuyên ngành tiếng anh. Nếu bây giờ học thạc sĩ ngành kinh tế, hay TCNH thì có được ko?
Mong các ace giúp đỡ/
Mình cũng chưa hiểu lắm về vấn đề này!
e xin cảm ơn ace trc! :D
1 câu trả lời 1