Dạ thưa...quý Chị Anh?

Những sản phẩm từ một trong hai biến cố sau : - Tình d... trước, tình yêu sau ( Cha Mẹ chiếu chỉ.. ngồi đâu_con ngồi đó, không được í cò í kiến ) - Tình yêu trước, tình d... sau ( cứ nhắm mắt .. tin là thế đi ), Trong biến cố nào .. tạo nên một sản phẩm " mong ước " ?. Mời người lớn.. nghe nhạc theo... hiển thị thêm Những sản phẩm từ một trong hai biến cố sau :
- Tình d... trước, tình yêu sau ( Cha Mẹ chiếu chỉ.. ngồi đâu_con ngồi đó, không được í cò í kiến )
- Tình yêu trước, tình d... sau ( cứ nhắm mắt .. tin là thế đi ),
Trong biến cố nào .. tạo nên một sản phẩm " mong ước " ?.
Mời người lớn.. nghe nhạc theo link :
http://youtu.be/ApwUrvyD0jE
Mời người sắp lớn nghe nhạc theo link :
http://youtu.be/MxSPihed4i8
- Còn biến cố.. như Mẹ của cụ Trạng trình họ Nguyễn....có tuyệt vời hơn không ?


13 câu trả lời 13