"Hữu xạ tự nhiên hương" - Các bạn hiểu thế nào?? Xin cho ví dụ cụ thể!!?

!!^^!! Mình luôn biết một điều đơn giản: mỗi người một cách sống !!^^!! Bởi thế mình muốn hỏi mọi người sẽ hiểu câu đó theo cách của mỗi người sẽ như thế nào?? Nếu gắn với một chủ thể khách quan nào đó thì các bạn có thể nêu giúp mình ví dụ được không?? Cám ơn mọi người đã tham gia đọc câu hỏi, và chân thành... hiển thị thêm !!^^!! Mình luôn biết một điều đơn giản: mỗi người một cách sống !!^^!! Bởi thế mình muốn hỏi mọi người sẽ hiểu câu đó theo cách của mỗi người sẽ như thế nào?? Nếu gắn với một chủ thể khách quan nào đó thì các bạn có thể nêu giúp mình ví dụ được không??

Cám ơn mọi người đã tham gia đọc câu hỏi, và chân thành cám ơn những câu trả lời có ý nghĩa (miễn cám ơn với các tiền bối, hậu bối spammer) !!^^!!

Chúc mọi người ngày chủ nhật vui vẻ!! Cùng tuần mới đến hạnh phúc, thành công !!^^!!
Cập nhật: @ Dave: Bạn vui tính rồi, nếu đứa trẻ nào cũng biết đến Ngô Bảo Châu là ai?? là gì?? thì mình đập đầu chết trước cho bạn coi !!^^!! Vì sự thật nói không phải ngoa đến ngay cả mình cũng chẳng biết Ngô Bảo Châu là ông hay là bà, là ai và là thế nào trong danh tiếng đâu!! Nếu nói đến hơn một người thì mình ví dụ luôn... hiển thị thêm @ Dave: Bạn vui tính rồi, nếu đứa trẻ nào cũng biết đến Ngô Bảo Châu là ai?? là gì?? thì mình đập đầu chết trước cho bạn coi !!^^!! Vì sự thật nói không phải ngoa đến ngay cả mình cũng chẳng biết Ngô Bảo Châu là ông hay là bà, là ai và là thế nào trong danh tiếng đâu!! Nếu nói đến hơn một người thì mình ví dụ luôn mấy đứa em mình mà nếu có hỏi Ngô Bảo Châu là ai thì tụi nó lại có khi nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh lạ mà bảo mình một câu: chị hỏi ai thế?? hỏi cái tên đó để làm gì?? Hỏi vớ vẩn, cuộc sống thực tế thì không quan tâm đi quan tâm mấy người không?? theo mình thì đứa trẻ nào cũng biết chắc chỉ có cụ Hồ thôi!!
7 câu trả lời 7