Ai dung dcom 3g cua viettel choi vo lam cho tui hoi cai?

Dùng loại 3.6 byte hay 7.2 byte.nếu dùng loại 3.6 có đảm bảo tốc độ mạng k
2 câu trả lời 2