Có người nào ngó sáng sủa trong nội các mới của anh Dũng không vậy ?

toàn là dân Bắc Kỳ với TS 'giấy' thì kế hoạch 5 năm của anh Dũng cũng chẳng khác chi nhiệm kỳ cũ - bất lực.

http://vnexpress.net/files/customize/thanhviencp/
2 câu trả lời 2