BẠN ĐÃ TỪNG ĐƠN ĐỘC TRƯỚC HOÀNG HÔN?

HOÀNG HÔN ĐẢO Phía ấy là đường chân trời, Tím dần lại chiều hôm mang mác. Và con sóng nhấp nhô gợn lên ánh bạc, Chờ một cánh buồm chấp chới phía hoàng hôn. Gió vẫn ru cho mặt đảo chút bồn chồn, Hoang vắng quá gió cũng thành cốt chuyện. Và đêm tối cũng làm ta xao xuyến, Gợi nhớ tiếng côn trùng rỉ rả bến... hiển thị thêm HOÀNG HÔN ĐẢO

Phía ấy là đường chân trời,
Tím dần lại chiều hôm mang mác.
Và con sóng nhấp nhô gợn lên ánh bạc,
Chờ một cánh buồm chấp chới phía hoàng hôn.
Gió vẫn ru cho mặt đảo chút bồn chồn,
Hoang vắng quá gió cũng thành cốt chuyện.
Và đêm tối cũng làm ta xao xuyến,
Gợi nhớ tiếng côn trùng rỉ rả bến sông quê.

Dalat Island
BBB
11 câu trả lời 11