Em phải làm sao bây giờ?

em bị một số điện thoại lạ nhá máy em không biết phải làm sao bây giớ giúp em với
9 câu trả lời 9