Có ai không bao giờ xem phim xxx hay thủ dâm không nhỉ?

Mình biết có một số người không bao giờ xem phim xxx, nhưng còn chuyện thủ dâm có chắc là chưa từng không?
7 câu trả lời 7